Onze kennis

Masterclass Charitatief Bestuur

Behoefte om meer te weten over ontwikkelingen in de goede doelen wereld?

Wij informeren u, bijvoorbeeld als toezichthouder of directie, heel specifiek.

ANBI/SBBI auditing

Onzeker of uw stichting of vereniging voldoet aan de nieuwe eisen?

Wij doen een quick scan voor u en zorgen ervoor dat alles op orde is en blijft.

Interim management

Tijdelijke vervanger nodig of een manager nodig voor een bepaald project?

Wij formuleren de opdracht samen met u en gaan zo snel mogelijk aan de slag.

Begeleiding werving en selectie

Op zoek naar nieuwe collega’s of leden voor de Raad van Toezicht of het Bestuur?

Wij stellen een duidelijke profielschets op en begeleiden u bij de juiste keuze.

Invulling geefbehoefte

De wens om te geven, te schenken of na te laten aan een goed doel?

Wij helpen u met het concretiseren van uw wensen en vinden van een bestemming.

Strategie ontwikkeling

(Extra) middelen nodig om uw doelstellingen te kunnen realiseren?

Wij doen een goede analyse voor u en zorgen dat er een haalbaar plan komt.