CARAZ KNIPKAART
Knipkaart

Wilt u sparren over het werkveld van goede doelen, onderwijs of toezicht of wilt u dat ik bijvoorbeeld uw plannen lees of af en toe even een luisterend oor bied, maak dan gebruik van de Caraz Knipkaart. Een van mijn trouwe klanten heeft al veel knipkaarten gebruikt en enkele anderen zijn al aan de tweede of derde knipkaart begonnen. Ook zijn er klanten die aan 1 knipkaart voldoende hebben.


Hoe kunnen wij Nederlandse Veteranen die tussen de 30-45 jaar oud zijn nog meer waardering en erkenning geven?

Daar is een plan voor bedacht en de opdrachtgever (die anoniem wil blijven) heeft mij gevraagd mee te denken over de oprichting van de Stichting, de lancering en ook de fondsenwerving.

Maar wanneer ben je eigenlijk een veteraan? Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.


Leontien huis

Het is heel bijzonder om te mogen bijdragen aan het verhogen van het welzijn van jongeren en ouderen met een eetstoornis en hun naasten. Het Leontienhuis is een prachtig initiatief van Leontien van Moorsel en Michael Zijlaard. Wij gaan samen een meerjarenstrategie ontwikkelen en fondsenwervingsplan schrijven. Zeer inspirerende samenwerking met de initiatiefnemers, de medewerkers en de vele vrijwilligers.


Luzac Hogeschool

Vanaf september 2018 ben ik als freelance docent verbonden aan Hogeschool Luzac in Utrecht voor de 2e jaars vakken Kansen en Bedreigingen, Financieel Management 1 en Business Modelling.


Ik denk heel graag mee hoe de fondsenwerving en het projectmanagement voor de Stichting Gouden Dagen nog succesvoller kan worden dan die nu al zijn. Tot 1 juli 2019 ga ik voor 20 uur per week aan de slag als interim-manager in verband met een vervanging tijdens zwangerschapsverlof. Prachtige organisatie die zich inzet voor een hele mooie doelgroep.


Lokale Fondsen Nederland

In juni 2018 ben ik samen met Steven Groeneveld gestart aan de opdracht om de workshop Fondsenwerving en de E-Learning module Fondsenwerving voor bestaande lokale fondsen en voor lokale fondsen in oprichting te ontwikkelen. De module is inmiddels live en de eerste workshop Fondsenwerving hebben we al gegeven en er zullen er nog meer volgen. Wij hebben inmiddels ook een basisplan voor Fondsenwerving voor de Stichting Lokale Fondsen Nederland zelf geschreven en werken nu aan de uitrol daarvan. En in februari 2019 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een draaiboek voor het event Fooi voor je Buurt, een toolkit voor acties derden en een draaiboek voor evenementen. Een een nieuwe workshop Fondsenwerving staat al gepland in het voorjaar.


De School van HIP

Vanaf oktober 2017 tot augustus 2018 was ik als interim 1e graadsdocent M&O en Economie en als interim locatiedirecteur verbonden aan De School van HIP in Utrecht en in De School van HiP in Laren.


Stichting Bootvluchteling

De Stichting Bootvluchteling is in 2015 opgericht en doet fantastisch werk. Als Hoofd Fondsenwerving a.i. heb ik gedurende 9 maanden in 2017 de fondsenwerving verder geprofessionaliseerd.


Stichting Accessibility

De Stichting Accessibility wilde graag dat vermogensfondsen in hun subsidievoorwaarden gaan opnemen dat projectaanvragen moeten voldoen aan de eis van ‘100% digitale toegankelijkheid van eindproducten voor iedereen’. Dat project heb ik in 2017 afgerond.


NCOI

NCOI heeft veel opleidingen die vallen binnen het domein van de Examencommissie Bedrijfskunde waar ik vanaf eind 2015 lid van ben. Wij moeten bewaken dat uitsluitend die studenten een diploma krijgen die aan alle eisen van hun opleiding hebben voldaan.


Ik begeleid al jaren opdrachtgevers bij strategie ontwikkeling of een transformatieproces. Sommigen willen liever niet met naam genoemd worden.


Scriptie Master

In 2017 heb ik gewerkt als scriptiebegeleider op het gebied van bedrijfskunde, marketing, economie en fondsenwerving voor studenten op HBO en WO niveau.


Interesse?

Heeft u een vraag waar wij u bij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ook gebruik maken van de Caraz Knipkaart.

U krijgt bij uw 1e knipkaart 5 uur advies voor een bedrag van 300 euro exclusief 21% BTW. Velen gingen u voor, zowel Fondsenwervers als Bestuurders en Toezichthouders. Van starters tot mensen met ervaring.

Vanaf de 2e knipkaart geldt het tarief van 400 euro exclusief 21% BTW voor 5 uur advies.

In dit klantenoverzicht staan slechts enkele klanten. Ook staan er werkzaamheden die al meerdere jaren worden uitgevoerd. Er zijn veel meer klanten dan hier staan vermeld omdat een aantal klanten liever niet wil worden vermeld op deze website.

Contact